logo napedy Napędy elektryczne
   Sklep falowniki - Napędy elektryczne  |   Prywatność  |   Regulamin  |   Kontakt  |     |   Schowek  |   Koszyk 
  Start » Katalog » Prywatność
Kategorie
falowniki Lenze i500-> (62)
falowniki LG H100 3x400V (17)
falowniki LG iC5 1x230V (5)
falowniki LG iG5A 1x230V (3)
falowniki LG iG5A 3x400V (11)
falowniki LG iS7 3x400V (25)
falowniki LG M100 1x230V (6)
falowniki LG S100 1x230V IP20 (4)
falowniki LG S100 3x400V IP20 (11)
falowniki LG S100 3x400V IP66 (11)
falowniki Lenze ESMD zasilanie 1 x 230V (6)
falowniki Lenze ESMD zasilanie 3 x 400V (13)
falowniki Lenze SMV IP65 zasil. 1x230V+filtr (5)
falowniki Lenze SMV IP65 zasil. 3x400V+filtr (12)
falowniki Lenze SMV IP65 zasilanie 1 x 230V (5)
falowniki Lenze SMV IP65 zasilanie 3 x 400V (12)
falowniki Lenze SMV zasilanie 1 x 230V (6)
falowniki Lenze SMV zasilanie 3 x 400V (15)
falowniki Lenze 9300 Vector-> (60)
falowniki Lenze 8400-> (188)
falowniki Omron JX zasilanie 1 x 230V (5)
falowniki Omron JX zasilanie 3 x 230V (8)
falowniki Omron JX zasilanie 3 x 400V (7)
falowniki Omron MX2 zasilanie 1 x 230V (5)
falowniki Omron MX2 zasilanie 3 x 230V (11)
falowniki Omron MX2 zasilanie 3 x 400V (10)
falowniki Omron M1 1x230V (8)
falowniki Omron M1 3x400V (12)
falowniki Omron M1 3x230V (12)
falowniki Omron RX (19)
falowniki Omron A1000 (24)
falowniki Omron J1000 zasilanie 1 x 230V (5)
falowniki Omron J1000 zasilanie 3 x 400V (7)
falowniki Omron L1000 (12)
falowniki Omron L1000 monit. hamulca (10)
falowniki Omron V1000-> (54)
falowniki Hitachi-> (153)
falowniki Danfoss-> (215)
falowniki Invertek-> (261)
falowniki Vacon-> (341)
falowniki Eaton-> (156)
falowniki NORD-> (98)
falowniki Santerno-> (18)
falowniki TECO-> (85)
Akcesoria do falowników-> (77)
Softstarty (łagodny rozruch)-> (107)
Serwo przemienniki częstotliwości-> (72)
Szukaj
 
Prywatność

§ 1
Definicje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych: rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.falowniki.shop.pl (zwanego dalej: „falowniki.shop.pl”).
2. Dane osobowe zbierane przez falowniki.shop.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
3. Właścicielem falowniki.shop.pl i jednocześnie administratorem danych jest Websystem Mirosław Pisarczyk z siedzibą w Zwoleniu 26-700, Al. Jana Pawła II 85. Działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalnościach Gospodarczych od dnia 1.02.2001. NIP: 811-104-94-79
4. Korzystanie z serwisu internetowego falowniki.shop.pl i przekazanie jej swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności


§ 2
Gromadzenie danych osobowych

1. Zbieramy i przetwarzamy informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe pozyskiwane są od Klienta w trakcie:

a. dobrowolnego wypełniania formularzy na stronie i wysyłania ich.
b. dobrowolne wysyłanie wiadomości drogą mailową ( w zamówieniach bądź zapytaniach)
c. dobrowolne wysyłanie wiadomości drogą sms-ową
d. dobrowolne przekazywanie danych drogą telefoniczną
e. dobrowolne wysyłanie wiadomości drogą faxową

3. Zbieramy dane niezbędne (zgodnie z art.6 RODO ust.1b) do realizacji przedmiotu umowy :

• Dane rejestrowe firmy
• Numer identyfikacyjny NIP
• Adres siedziby firmy
• Adres wysyłkowy firmy
• Nr telefonu
• Adres e-mail
• Nazwisko osoby upoważnionej do transakcji

4. Państwa dane przechowujemy do realizacji obecnego przedmiotu umowy jak również do możliwych kolejnych transakcji z naszą firmą, dzięki czemu jest to ułatwieniem dla Państwa, oraz w celu utrzymywania kontaktu z klientem i zachowania dobrych relacji biznesowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).


§ 3
Udostępnianie danych

1. Websystem nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klienta w celach komercyjnych.
2. Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
4. Udostępniamy dane osobowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dla firm kurierskich i spedycyjnych. W takich przypadkach udostępniamy dane na listach przewozowych: Nazwę firmy adres; telefon osoby odbierającej i nazwisko jak również adres e-mailowy na który spedytor przesyła informację o lokalizacji przesyłki.


§ 4
Informacja o plikach cookies i adres IP

1. Nasz serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości jak również do utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej.
Załączamy linki jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w tym zakresie

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera. 

5. Nasz serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych i w stosunku do nich nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
6. falowniki.shop.pl gromadzi adresy IP Klientów. Jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez nas przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.


§ 5
Prawa osób związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli Klient sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania jego danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
 

2. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem falowniki.shop.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
 

3. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 

4. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej: biuro@websystem.pl.

5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mogą zostać zachowane pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega falowniki.shop.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.


§ 6
Czas przechowywania danych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

• Dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
• W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
• Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
• Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).
• Dane dla celów marketingowych:

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody
- do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych;
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu
- do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych.


§ 7
Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. Sklep internetowy falowniki.shop.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Websystem nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
4. Użytkownik także zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
5. Firma Websystem stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
6. Tworzone są kopie zapasowe oraz mogą być stosowane inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.
7. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

 


§ 8
Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych, co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych, o czym Klienci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem 7 dni.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@websystem.pl

 

falowniki | przemienniki częstotliwości | przetwornice częstotliwości | regulacja częstotliwości | regulacja obrotów | regulacja obrotów silnika | zmiana prędkości obrotowej | Lenze | LG | Omron
Websystem dystrybucja ; serwis wsparcie techniczne. Naprawy falowników. Serwis pogwarancyjny. Serwis falowników Lenze; LG; Omron
Copyright © 2014 www.falowniki.shop.pl - wszelkie prawa zastrzeżone; zakaz kopiowania materiałów.